Vi förädlar den Norrländska skogsråvaran.

Genom vårt dotterbolag Gällö Skog AB säkerställer vi vår försörjning av gran-, och talltimmer från skogsägare i vår närhet.