Gällö Timber

1 juni 2010 bildades Gällö Timber AB med AB Persson Invest och SCA som ägare med 50 % vardera. Med de investeringar som skett under de senaste åren är Gällö Såg ett mycket modernt och välinvesterat sågverk som ligger i topp när det gäller effektivitet.

 

Historik

Det första sågverket som anlades på den plats där nuvarande såg är belägen, var Gällö Ångsåg som invigdes 1879. Huvudägare och disponent från starten och under de kommande 7 åren var den danske sjökaptenen O.C. Hammer. Sågverket anlades i samma period som järnvägen mellan Sundsvall och Trondheim byggdes vilket skulle underlätta export av trävarorna via hamnarna i de båda städerna.

I gamla protokoll från 1870-talet framgår det att initiativtagarna till sågverksbygget hyste farhågor att skogstillgångarna i området inte skulle räcka till att försörja sågverket med råvara. Råvarufrågan var redan då ett hett ämne som fortfarande lever kvar i branschen.

1963 drabbades sågverket av en omfattande brand som förstörde såg, hyvleri och matsal samt stora mängder trävaror. Det beslutades snabbt att bygga upp sågen igen och redan i augusti 1964 startades produktionen igen.

Sågverket har drivits i varierande ägarskap fram till 1968 då AB Persson Invest förvärvade bolaget. En avgörande investering för sågverkets fortsatta existens skedde 1998-99 då en ny såglinje installerades. Den investeringen innebar en helt ny sågteknik och effektiv produktion vilket lade grunden för fortsatt utveckling av företaget.

Besöksadress:
Gällö Timber
Öhn 160
843 41 Gällö

Fakturaadress:
Gällö Timber
FE 5103
838 77 Frösön

Faktureringsmail:
Invoices.gallo@invoicetrack.com (PDF-Format)

Korta fakta om Gällö Timber

2010

bildades Gällö Timber

93

anställda

340 000

m3 sågade trävaror

65 %

går till den skandinaviska hemmamarknaden