Gällö Timber - Sveriges nyaste sågverksföretag

Den 1 juni 2010 inledde Sveriges nyaste sågverksföretag verksamheten. Gällö Timber omfattar sågverket Gällö Såg i Gällö.

Gällö Timber är ytterligare ett steg i ett redan omfattande samarbete mellan Persson Invest och SCA, såväl när det gäller försäljning av trävaror på vissa marknader, som när det gäller råvaruförsörjning.

Gällö Timber ägs till lika delar av Persson Invest och SCA.